Kittl/Kittel/Khyttel/Khüttel...

Z historie

                

                 Jedny z nejstarších zmínek o jménu Kittl jsou z 12. století. Nedaleko hornolužického města Löbau jsou zaznamenáni páni z Kittlitz, kteří zde působili do druhé poloviny 14. století. Jejich další genealogická geneze není známá a není jasné, zda současní lidé se jménem Kittl/Kittel jsou s tímto rodem nějakým způsobem svázáni.

             Známe ale příslušníka rodu z Kittlitz v českém prostředí. Jedná se o Marka Kittlitze, který se stal roku 1567 proboštem svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích. V knize 900 let litoměřické kapituly z roku 1959 je uváděn jako polský šlechtic a císařský dvořan. Kittlitz se ve svém úřadě osvědčil. Dobře hospodařil a podařilo se mu přivést kapitulu po třicetiletém období  bez probošta opět k rozkvětu. Za jeho působení dostal také děkanský kostel současnou trojstanovou podobu střechy. Věnoval se i proboštskému kostelu. Zemřel 5. 12. 1579 a byl pochován ve Vratislavi. O jeho pozůstalost ve svůj prospěch usiloval jeho bratr Baltazar, mocně jsa podporován císařskými dvořany a podle zpráv úspěšně.

             Dalším významným nositelem jména Kittel byl bájný doktor Jan Josef Antonín Eleazar Kittel z Jizerských hor. V oblasti kolem Jablonce nad Nisou je vůbec jméno Kittl poměrně časté. Dá se tedy usuzovat, že vzhledem k blízkosti Horní Lužice by mohla existovat určitá vazba na pány z Kittlitz. Je to ovšem pouze domněnka. 

             Ve stejné době, ale o pár desítek kilometrů na západ nedaleko České Kamenice založil jiný Jan Josef Kittel sklářskou huť, pro kterou vykoupil zaměstnance z robotní povinnosti od knížete Kinského. Tato huť získala jméno Kittlwitz—později Kittlitz—dnes Kytlice. V Markvarticích (dnes součást Jablonného v Podještědí) jeho jmenovec založil první továrnu s parním strojem v Čechách.      

             Pokud se rozhlédneme v řadách vlasteneckých umělců 19. století, nalezneme hned dvě osobnosti narozené v rodině Kittlů, i když se nejedná o přímé příbuzné. Jde o hudebního skladatele, současníka Bedřicha Smetany, ředitele pražské konzervatoře Jana Bedřicha Kittla a nejslavnější českou operní pěvkyni Emmu Destinnovou, rozenou Emilii Kittlovou.

 

Tyto osobnosti jsou příčinou naší snahy o získaní více informací o příslušnících rodu Kittlů a o vytvoření velké a  kontinuální databáze.